top of page

Asmens duomenų apsauga

Gerbiamieji, 

 

UAB „Burokėlis ir krapas“ maloniai prašo Jūsų sutikimo leisti reguliariai Jus informuoti apie mūsų teikiamas paslaugas, pasiūlymus, akcijas, nuolaidas ir informuoti bei pakviesti į mūsų organizuojamus renginius. Jei tokio pobūdžio informacija Jums yra aktuali, mums reikalingas Jūsų sutikimas, kad galėtume bendradarbiauti bei dalintis aktualia informacija ir naujienomis.

 

Jeigu nusprendėte duoti sutikimą Jūsų mums pateiktu el. pašto adresu siųsti Jums aukščiau nurodytą informaciją, prašome pažymėti:

 

[   ] TAIP, noriu gauti informaciją apie teikiamas paslaugas, pasiūlymus, akcijas, nuolaidas. 

 

Jeigu pageidaujate būti informuojami ir kviečiami į mūsų organizuojamus renginius, prašome pažymėti:

 

[   ] TAIP, noriu gauti informaciją apie mūsų organizuojamus renginius ir būti į juos pakviestas.

 

Galite bet kada atšaukti mums duotus sutikimus, atsiųsdamas mums laišką el. pašto adresu komunikacija@jurgisirdrakonas.lt

 

Išsamiau apie duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais bei privatumą galite pasiskaityti https://jurgisirdrakonas.lt/privatumo-politika/ bei žemiau:

 

Duomenų tvarkymo tikslas – tiesioginė rinkodara, o tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas dėl tokio Asmens duomenų tvarkymo.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą. 

 

Tvarkomus Asmens duomenis saugosime 5 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos. 

 

Tvarkomi Asmens duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, tačiau jų tvarkymui galime pasitelkti duomenų tvarkytojus – tiesioginės rinkodaros paslaugas mums teikiančias bendroves.

 

Su teisės aktų numatytomis išimtimis, Jūs turite teisę prašyti, kad leistumėme susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. 

 

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome pažeisdami teisės aktų reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kitai kompetentingai priežiūros institucijai. 

 

 

Mūsų kontaktiniai duomenys: 

 

UAB „Burokėlis ir krapas“

Juridinio asmens kodas 303133208

Gedimino pr.27, LT-01104 Vilnius

Tel. nr. +370 670 07008

El. paštas komunikacija@jurgisirdrakonas.lt

bottom of page