top of page

Konkurso taisyklės

TAISYKLĖS

Konkursą organizuoja UAB „Burokėlis ir krapas“. Konkurso partneris – radijo stotį M1 plius valdanti UAB „M-1“. Šios taisyklės nustato konkurso sąlygas ir prizą. Dalyvaudamas konkurse dalyvis sutinka su taisyklėmis ir užtikrina, kad jo teikiama informacija atitinka konkurso reikalavimus. 

 1. Dalyviai, norintys laimėti picų savo ofiso kolektyvui, pildo registracijos formą, kurią bus galia rasti UAB „Burokėlis ir krapas“ valdomuose šeimos restoranuose Brooklyn Brothers. 

 2. Registracijos formoje dalyviai patvirtina, kad jis/ji yra bendrovės vadovas, padalinio vadovas ar panašiai, bei nurodo savo kontaktus: elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kuriais būtų galima su juo/ja susisiekti, kolektyvo, kuriam jis/ji vadovauja, dydį.

 3. Konkursas laimėti picoms vyksta 2020 m. vasario 17 – kovo 6 dienomis. Konkursui gali būti teikiami tik Vilniaus mieste veiklą vykdančių bendrovių duomenys. 

 4. Konkurso prizas – picos laimėtojų vadovaujamam kolektyvui, kurias į ofisą pristatys UAB „Burokėlis ir krapas“ savo transportu.

 5. Kiekvieną savaitę (2020 m. vasario 21 d., 28 d.., kovo 6 d.) M-1 Plius radijo tiesioginio eterio metu radijo laidų vedėjas skambins burtų keliu atrinktai bendrovei ir kalbins konkurso dalyvį - bendrovės vadovą, padalinio vadovą ar pan. 

 6. Konkurse negali dalyvauti UAB „Burokėlis ir krapas“, UAB „M-1“ ir UAB „Reklamos ekspertai“ darbuotojai bei su jais giminystės ryšiais susiję asmenys.

 7. Prieš dalyvaudamas konkurse, dalyvis turi įsitikinti, kad bendrovės vidinės taisyklės, leidžia jam/jai dalyvauti bei teikti duomenis konkursui. Pateikdamas duomenis dalyvis patvirtina, kad UAB „Burokėlis ir krapas“, taip pat UAB „M-1“ atstovai gali susisiekti su juo/ja konkurso vykdymo tikslais susisiekti, be kita ko, M-1 Plius radijo tiesioginio eterio metu. 

 8. UAB „Burokėlis ir krapas“ burtų keliu atrenka nugalėtoją ir perduoda UAB „M-1“ tik nugalėjusio dalyvio kontaktus, kad šie paskambintų nugalėtojui/ai ir su juo/ja pabendrautų. 

 9. UAB „Burokėlis ir krapas“ turi teisę pakeisti šias konkurso taisykles, taip pat atšaukti konkursą, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbta apie konkursą. 

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Konkurso metu surinktus asmens duomenis (el. pašto adresai, telefono numeriai) valdo UAB „Burokėlis ir krapas“. Konkurso nugalėtojo duomenys bus perduodami tik UAB „M-1“, kad šie praneštų apie laimėjimą. UAB „M-1“ negali naudoti perduotų asmens duomenų jokiais kitais tikslais. 

 2. UAB „Burokėlis ir krapas“ konkursui pateiktus duomenis tvarkys konkurso vykdymo tikslais, taip pat norint susisiekti su nugalėtojais ir įteikti jiems prizą. Dalyvaudami konkurse ir pateikdami asmens duomenis, dalyviai patvirtina suprantantys, kad jų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais.

 3. Konkursui pateikti asmens duomenys tvarkomi viso konkurso metu ir 6 mėnesius po konkurso pabaigos. Pasibaigus saugojimo terminui duomenys yra sunaikinami. 

 4. Dalyviai , t.y. asmenys, kurių asmens duomenys bus pateikti konkurso organizavimo tikslais, turi šias teises:

  1. teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkomi jų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su  savo asmens duomenimis;

  2. teisę prašyti ištaisyti netikslius asmens duomenis;

  3. teisę ištrinti asmens duomenis, jei mano, kad UAB „Burokėlis ir krapas“ nėra reikalo juos toliau turėti ar atšaukus duotą sutikimą tvarkyti duomenis;

  4. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

  5. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas UAB „Burokėlis ir krapas“ ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;

  6. teisę atšaukti sutikimą, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis asmens sutikimu

  7. teisę į duomenų perkeliamumą;

  8. teisę pateikti skundą – jei asmuo mano, kad UAB „Burokėlis ir krapas“ netinkamai tvarko asmens duomenis, jis turit teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva. Tačiau visus nesutarimus kviečiame išspręsti visų pirma kreipiantis į mus. 

 5. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus: UAB „Burokėlis ir krapas“, adresas Gedimino pr.27, tel. 868469919, el. paštas info@jurgisirdrakonas.lt

bottom of page