top of page

Pranešėjų apsauga

Aktualūs teisės aktai:

·              Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

·              Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo 
(patvirtintas 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1133)

·              Informacijos apie pažeidimus teikimo UAB „Burokėlis ir krapas“ tvarkos aprašas
(patvirtintas direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. BK DRB 18/12-06)

Informacijos apie pažeidimus UAB „Burokėlis ir krapas“ teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie UAB „Burokėlis ir krapas“ (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai atvykęs į Bendrovės administraciją (Gedimino pr. 27, Vilnius);
2. bet kuriuo metu (darbo ir ne darbo laiku) atsiųsdamas pranešimą Bendrovės elektroninio pašto adresu personalas@jurgisirdrakonas.lt

 

UAB „Burokėlis ir krapas“ paskirtas kompetentingas subjektas – personalo vadybininkė Gintarė Burnickė (tel. nr.: +370 64875059)  administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

 

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą docx formatais (pasirinktinai).

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

 

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

 

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

AD tvarkymas
bottom of page